Till toppen

Revision - Kalmar med omnejd

Vi erbjuder tjänster inom området revision. Oavsett om du har en lagstadgade eller frivillig revision så utför vi den enligt god revisionssed. Vi är en revisionsbyrå som alltid strävar efter att vår revision ska kännas relevant och trygg för dig som kund. Det är också av stor vikt att intressenter såsom kreditgivare, myndigheter och andra upplever att en granskad årsredovisning innehåller kvalitetsäkrad information som kan användas som tillförlitligt beslutsunderlag.