Revision

Vi erbjuder tjänster inom området revision. Oavsett om du har en lagstadgad eller frivillig revision så utför vi den enligt god revisionssed. Vi är en revisionsbyrå som alltid strävar efter att vår revision ska kännas relevant och trygg för dig som kund. Det är också av stor vikt att intressenter såsom kreditgivare, myndigheter och andra upplever att en granskad årsredovisning innehåller kvalitetssäkrad information som kan användas som tillförlitligt beslutsunderlag.