Till toppen

REVISION

Vi erbjuder tjänsten revision. Oavsett om du har en lagstadgade eller frivillig revision så utförs den av en revisor enligt god revisionssed.

LÄS MER »

REDOVISNING

Vi erbjuder tjänster inom området redovisning och bokföring. Idag är det vanligt att kunder väljer ett webbaserat redovisningssystem vilket gör det enkelt att fördela arbetsuppgifter mellan kund och oss, helt beroende på vilket behov du som kund har

LÄS MER »

RÅDGIVNING

Våra tjänster inom området rådgivning är alltid baserad på ett behov hos kunden. Det kan vara frågor av enklare slag till mer avancerade frågeställningar.

LÄS MER »