Till toppen

Redovisning - Kalmar med omnejd

Vi erbjuder tjänster inom området redovisning. Idag är det vanligt att kunder väljer ett webbaserat redovisningssystem vilket gör det enkelt att fördela arbetsuppgifter mellan kund och oss, helt beroende på vilket behov du som kund har. Naturligtvis så hanterar vi även andra redovisningsprogram. Vår strävan som redovisningsbyrå är att vi ska arbeta så effektivt och enkelt i varje enskilt uppdrag vilket medför att tjänsterna ser olika ut för olika kunder. Tjänster som vi utför kan vara hjälp med att upprätta bokslut, årsredovisning, protokoll. Det kan också vara hjälp med att registrera redovisningsunderlag, löneadministration och ta fram skattedeklarationer. En god redovisning ska vara tillförlitlig och kunna tjäna som relevant beslutsunderlag.